Vítame Vás na stránke venovanej parazitom a parazitárnym ochoreniam.

Na území Slovenska vďaka jeho geografickej polohe dlhodobo cirkuluje široké spektrum parazitov a následkom prebiehajúcich zmien, predovšetkým klimatického charakteru, dochádza k šíreniu nových, doteraz pre nás „exotických“ druhov.

Náš tím z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach sa intenzívne venuje predovšetkým parazitárnym ochoreniam zoonózneho charakteru (tzn. prenosných zo zvierat na človeka), ako sú echinokokóza, trichinelóza, toxokaróza, či „novo objavená“ dirofilarióza.

Touto cestou by sme radi širokej verejnosti poskytli odborné vedomosti o týchto „malých nepriateľoch“ zvierat a človeka a na pravú mieru uviedli nepravdivé informácie, ktoré sa v poslednej dobe šíria prostredníctvom rôznych médií.

Uvedomme si, že parazitózy sú ochorenia ako každé iné a ich diagnostika a terapia patria do rúk odborníkov – lekárov, resp. veterinárov!